Vitajte,

Martina Bátorová
volám sa Martina Bátorová a som odbornou asistentkou na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

Vo svojej dizertácii, spadajúcej do oblasti algebraickej geometrie, som sa pod vedením doc. RNDr. Pavla Chalmovianského, PhD. venovala algebraickým krivkám, ich singularitám a deformáciám.

V súčasnosti sa venujem najmä problematike geometrického modelovania a deskriptívnej geometrie - pozri stránku s publikáciami.

Konzultácie

po predchádzajúcej dohode emailom alebo osobne na M-153 (FMFI UK).

Vedenie záverečných prác

témy z oblasti deskriptívnej geometrie a geometrického modelovania, konkrétne zadanie vypracujeme po vzájomnej dohode.

výučba - ZS 2020/21

pozri aktuálny rozvrh