Oddelenie geometrie

„Do not worry about your difficulties in mathematics,
I assure you that mine are greater - Albert Einstein”

Vitajte na našej stránke

Adresa

Oddelenie geometrie
Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského
Mlynská Dolina
842 48 Bratislava
Slovensko

tel:
+421-2-602 95 kl. 255
fax:
+421-2-654 22 263
mail:
email adresa

Dátum poslednej zmeny: 14. 2. 2011
Pripomienky a návrhy prosím adresujte sem: email adresa

Document made with Quanta+