Oddelenie geometrie

„Do not worry about your difficulties in mathematics,
I assure you that mine are greater - Albert Einstein”

Vitajte na našej stránke

Štúdium

Magisterské štúdium:

pozri: Študijné programy

Témy diplomových prác pre študentov:

Ďalšie študijné aktivity:

Sylaby štátnych skúšok:

Študijné texty a úlohy (podľa vyučujúceho):