Jana Chalmovianská


Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

miestnosť: M 142
e-mail: jana.chalmovianska AT fmph.uniba.sk

 

Konzultačné hodiny

Výskum

Rôzne